Onze webwinkel maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en we bevelen u ten sterkste aan om deze te aanvaarden om met plezier te kunnen surfen op onze site.

ik accepteer

Algemene verkoops voorwaarden

 

Het privacy beleid is hier beschikbaar : https://www.mcmracing.com/nl/content/27-privacy-beleid

 

1. De bvba MCM Group (ondernemingsnr. 0860.080.786), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1400 Nijvel (België), is een maatschappij die vrijetijdsartikels, voornamelijk radio bestuurd, verkoopt. MCM Group is actief in alle landen van Europa voor de partiulieren onder de commerciële benaming "MCM Racing", "MCM Skyshop", "MCM Slot" en "MCM Diorama". Alsook actief bij de professionelen onder de benaming "MCM Distribution". Het bedrijf beschikt over een verkoopspunt en burelen gelegen te 1654 Huizingen (België), Stwg naar Alsemberg 906 (maatschappelijke zetel).

2. Behalve uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking tussen de partijen is de relatie tussen MCM Group en haar klanten onderworpen aan de huidige leveringsvoorwaarden die gelden en die door de klant moeten aangenomen worden, dit in de veronderstelling dat deze tegenstrijdig zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopsvoorwaarden. Het feit dat MCM Group een bestelling of een levering aanvaardt zonder zich uitdrukkelijk te verzetten tegen de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant betekent in geen enkel geval dat MCM Group instemt met de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant. Het feit dat de klant de huidige, algemene voorwaarden niet in zijn moedertaal ontvangen heeft, betekent niet dat deze niet van toepassing zijn. De algemene voorwaarden en de MCMRacing.com, MCMSkyshop.com, MCMSlot.com, MCMDiorama.com & MCMDistribution.com sites, alsook de inhoud hiervan werden enkel opgemaakt en geformateerd voor de klanten gevestigd in België, alhoewel deze wereldwijd kunnen geraadpleegd worden. De overige klanten die in het buitenland gevestigd zijn, moeten zich ervan bewust zijn dat sommige bepalingen van de algemene voorwaarden voor hun niet van toepassing zijn, zonder daarom zich te baseren op het ongeldig verklaren van de totaliteit van de algemene voorwaarden. MCM Group behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te veranderen of aan te passen zonder de klant hiervan persoonlijk te verwittigen, alsook zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op één of andere schadevergoeding. Het is dus de taak van de klant om regelmatig na te zien of er wijzigingen aangebracht werden.

3. De producten worden verkocht tegen de prijs geldig op het ogenblik van het doorgeven van de bestelling. In de prijzen zijn alle taksen inbegrepen. De klanten die wensen de goederen te exporteren mogen ons de douanedocumenten met de originele factuur bezorgen en wij zullen de BTW terugstorten op een (Europese) bankrekening. Voor deze handeling wordt er vijf euro administratiekosten aangerekend. De gegeven prijzen per mail of op onze site, de prijslijsten, alsook de beschrijving van de producten en de foto’s worden enkel ten titel van informatie en dit zonder enige verbintenis aan de klant gegeven. In dit verband heeft MCM Group enkel een verbintenis ten opzichte van de klant na de volledige betaling van hun bestellingen.

3bis. De klanten die goederen willen exporteren kunnen de douanedocumenten (DAU-formulier) terugsturen met de originele factuur en wij storten de BTW terug op een (Europese) bankrekening. Bij deze handeling worden 5 euro administratiekosten gefactureerd.
Een gestempelde douanefactuur kan wettelijk geen bewijs meer zijn van export. Alleen het DAU formulier is geldig.

4. Alle aankopen zijn contant betaalbaar. MCM Group aanvaardt in de winkel eveneens betalingen per Bancontact, Mister Cash of Visa. Op de internetsites zijn andere betalingswijzen mogelijk, meer informatie hierover op : https://www.mcmracing.com/nl/content/12-betaling. In het geval van bijzondere betalingsvoorwaarden, overeengekomen tussen de partijen, en in het geval van niet-betaling binnen de termijn, zal  van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging een nalatigheidsintrest van 10% per jaar aangerekend worden. Daarenboven zal het bedrag van elke niet-betaalde factuur verhoogd worden met 10%, met een minimum van 25,00 € zBTW per factuur. Herinneringskosten zullen tevens in rekening gebracht worden, volgens het aanmaningsniveau. Eerste herinnering, geen kosten. Tweede herinnering, 5,00 € zBTW. Derde herinnering, 15,00 € zBTW.
Alle bestellingen die online besteld worden, dienen op voorhand betaald te worden. Er zal geen enkele bestelling, die niet op voorhand betaald is, opgestuurd worden. Bij een bestelling van een artikel dat niet in voorraad is vraagt MCM Group een voorschot van min. 30%. Zodra het artikel aankomt, wordt de klant hiervan verwittigd door MCM Group. Vanaf dan heeft de klant 60 dagen om de bestelde producten af te halen. Indien de levering niet afgehaald is binnen de 60 dagen, wordt de bestelling geannuleerd en verliest de klant alle rechten om zijn voorschot terug te vorderen. In geval van een tegoed, bijvoorbeeld voor een artikel dat niet beschikbaar is bij een bestelling of voor een teruggave, is dit tegoed geldig in 1 keer of meerdere keren gedurende 6 maanden. Na deze termijn is het tegoed verloren en verliest de klant al zijn rechten hierop.

5. Indien een klant een originele verpakking van een artikel opent of beschadigt, kan deze klant ertoe verplicht worden het betrokken artikel te kopen.

6. De aankoopbon geldt als enig garantie document. Voor de herstelling van aangekochte goederen, dient de klant zich te richten tot de dienst na verkoop bij MCM Group. Het product moet altijd vergezeld zijn van het aankoopbewijs en de originele verpakking (alsook de door de fabrikant gevraagde documenten). De klant zal kunnen genieten van telefonische ondersteuning aangaande het product dat hij online gekocht heeft op de sites van MCMRacing.com, MCMSkyshop.com, MCMSlot.com, MCMDiorama.com & MCMDistribution.com. MCM Group verzoekt echter de klanten om eerst de handleidingen die met het product meegeleverd worden alsook de informatie op de site van de fabrikant te raadplegen.

7. Indien u, voor gelijk welke redenen dan ook, één of meerdere bestelde artikels, die u in onze winkel gekocht heeft, niet meer wenst te behouden, dient u ons te contacteren om dit nader te verklaren. Deze aanvraag dient te gebeuren binnen de 7 dagen na ontvangst van de producten. Indien uw aanvraag aanvaard wordt, zullen wij u uitnodigen om ons deze artikels, in hun originele verpakking, terug te sturen.
Opgepast, u moet ons op voorhand contacteren zodat wij al of niet ons akkoord kunnen geven.
De consument zal de goederen, op welke manier dan ook, terugsturen naar MCM Group en dit op kosten en risico van de verbruiker en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. De terugbetaling zal gebeuren door middel van een aankoopbon ter waarde van het door de klant betaalde bedrag voor het desbetreffende product, zonder de verzendkosten. 
Indien de verpakking of het product zelf in een andere, dan nieuwe, staat bij ons toekomt, zullen de kosten, in overeenstemming met de waardevermindering, u aangerekend worden.

7bis. In het kader van de Wet van 14 juli 1991, per wet gewijzigd op 25 mei 1999, op de handelspraktijken i.v.m. verkoop op afstand, die alleen van toepassing is voor handel met consumenten, heeft de koper het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen de vijftien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Het afzien van de aankoop geldt enkel op voorwaarde dat de koper dit per aangetekend schrijven meedeelt aan de verkoper en dat de goederen zich nog in hun originele verpakking bevinden, zonder gebruikt te zijn en dat ze klaar zijn voor verkoop. De eventuele terugzending van de goederen dient te gebeuren naar MCM Group, op welke manier dan ook en is steeds op kosten en risico van de verbruiker en valt onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. De terugbetaling van het product zal gebeuren binnen max. 15 dagen vanaf de ontvangst van het artikel in onze burelen. 

8. In geval van annulatie van een bestelling of het terugsturen van goederen, zal in eerste instantie een tegoedbon worden verstrekt, tenzij de klant bij het verzoek om annulatie uitdrukkelijk te kennen geeft dat hij een terugbetaling wenst. In geval van terugbetaling zal deze beperkt zijn tot de netto bedragen die MCM Group ontvangt. Bovendien vindt de terugbetaling plaats binnen maximaal 15 dagen vanaf de datum van ontvangst van het artikel in onze kantoren of vanaf de datum van annulatie van de bestelling.

9. Gezien zijn hoedanigheid van tussenpersoon, beperkt MCM Group de garanties van de geleverde goederen aan deze die zijn toegekend door haar leveranciers. Voor zover de voorwaarden en de periode hiervan het toelaten, zal MCM Group haar tussenkomst beperken tot het vervangen van defecte onderdelen of tot het terugbetalen van de betaalde som onder de vorm van een aankoopbon, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. MCM Group zal op geen enkele manier kunnen aansprakelijk gesteld worden over het al dan niet uitvoeren van de overeenkomstige verplichtingen door de levering aangaande de garantie, in het bijzonder bij een faillissement van de leverancier. Voor meer inlichtingen aangaande de garantie en de dienst na verkoop, kunnen de klanten meer informatie vinden in onze rubriek “Dienst na verkoop / DNV”.

10. MCM Group heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor het verlies of voor geleden schade aan het materiaal of andere, van welke aard ook, die de klant kan ondervinden als gevolg van het transport, de levering, het stockeren, de plaatsing, het gebruik of de werking van de geleverde producten. Op onbeperkte wijze betreft het hier schade veroorzaakt door natuurlijke personen, de natuur van de koper of van de personen die in aanraking komen met de bestelde goederen.

11. Gewoon door het feit van te bestellen per telefoon, per bestelbon, fax of papier en op de Internet site, verleent de klant het recht aan MCM Group om zijn persoonlijke gegevens te beheren en deze te gebruiken voor intern beheer van de maatschappij. Met “intern beheer van de maatschappij” wordt de administratie van de klanten, het beheren van de bestellingen, de leveringen, de facturatie, de diensten, het opvolgen van de kredietwaardigheid, alsook de marketing en de eigen publiciteit bedoeld. De klant kan op elk ogenblik verzoeken om de persoonlijke gegevens die MCM Group in zijn bestand opgenomen heeft, te consulteren, te verbeteren of te schrappen en dit door in te loggen op zijn klantenrekening via de internetsite of door een schrijven aan de hoofdzetel. Voor meer informatie, wordt de klant uitgenodigd om ons privacy beleid te consulteren, wat op het volgende adres beschikbaar is https://www.mcmracing.com/nl/content/27-privacy-beleid.

12. Indien één van deze huidige voorwaarden nietig of niet toepasselijk zou verklaard worden, blijven de overige huidige voorwaarden volledig geldig en die ene voorwaarde zal toegepast worden zoals in de door de wet goedgekeurde maatregel.

13. De partijen aanvaarden, in het kader van hun relaties, zowel elektronische bewijsstukken als per fax.

14. De geschillen betreffende de uitvoering, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige algemene voorwaarden zijn enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving en vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Nivelles, België.


MCM verbindt zich ertoe

Levering in 24/48u

Uw bestelling binnen de 24u te verzenden (op werkdagen) (en volgens de limiet van de beschikbare voorraad) & te leveren in 24/48u.

MCM Crew

Een team van specialisten helpen u in uw taal (Fr, Nl & En) van dinsdag tot zaterdag op het nr. + 32 2 376 24 05 (nr. zonder meerkost) van 10u tot 18u30 of per email.

Enkele cijfers
 • Een winkel van 400m² gevestigd ten zuiden van Brussel open van dinsdag tot en met vrijdag van 12u30 tot 18u30, en zaterdag van 10u tot 18u30.
 • 25 jaar ervaring
 • + 110 000 productreferenties.
 • + 35 500 producten in voorraad.
 • + 240 verdeelde merken.

Veilige betalingen

Visa MasterCard Carte Bleue Bancontact MisterCash Maestro iDeal CBC KBC ING Belfius Sofort PayPal Bank overschrijving

Al uw transacties zijn 100% beveiligd.

Levering

DPD Pickup GLS DPD Pickup DPD Predict DPD Saturday

Gratis DPD Pick-Up levering vanaf 99€ *

Onze winkels

 • MCM Racing - MCM Skyshop

   Ruimte:
  Showroom 400M2
   Creatie datum:
  Since 1996
   Telefoon:
  +32(0)2 376 2405
   

MCM Group, de R/C specialist sinds 1996

MCM Racing, MCM Skyshop, MCM Slot, MCM Marine