Onze webwinkel maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en we bevelen u ten sterkste aan om deze te aanvaarden om met plezier te kunnen surfen op onze site.

ik accepteer

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Het privacy beleid is hier beschikbaar : https://www.mcmracing.com/nl/content/27-privacy-beleid

 

1. De bvba MCM Group (ondernemingsnr. 0860.080.786), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1400 Nijvel (België), is een maatschappij die vrijetijdsartikels, voornamelijk radio bestuurd, verkoopt. MCM Group is actief in alle landen van Europa voor de partiulieren onder de commerciële benaming "MCM Racing", "MCM Skyshop", "MCM Slot" en "MCM Diorama". Alsook actief bij de professionelen onder de benaming "MCM Distribution". Het bedrijf beschikt over een verkoopspunt en burelen gelegen te 1654 Huizingen (België), Stwg naar Alsemberg 906 (maatschappelijke zetel).

2. Behalve uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking tussen de partijen is de relatie tussen MCM Group en haar klanten onderworpen aan de huidige leveringsvoorwaarden die gelden en die door de klant moeten aangenomen worden, dit in de veronderstelling dat deze tegenstrijdig zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopsvoorwaarden. Het feit dat MCM Group een bestelling of een levering aanvaardt zonder zich uitdrukkelijk te verzetten tegen de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant betekent in geen enkel geval dat MCM Group instemt met de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant. Het feit dat de klant de huidige, algemene voorwaarden niet in zijn moedertaal ontvangen heeft, betekent niet dat deze niet van toepassing zijn. De algemene voorwaarden en de MCMRacing.com, MCMSkyshop.com, MCMSlot.com, MCMDiorama.com & MCMDistribution.com sites, alsook de inhoud hiervan werden enkel opgemaakt en geformateerd voor de klanten gevestigd in België, alhoewel deze wereldwijd kunnen geraadpleegd worden. De overige klanten die in het buitenland gevestigd zijn, moeten zich ervan bewust zijn dat sommige bepalingen van de algemene voorwaarden voor hun niet van toepassing zijn, zonder daarom zich te baseren op het ongeldig verklaren van de totaliteit van de algemene voorwaarden. MCM Group behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te veranderen of aan te passen zonder de klant hiervan persoonlijk te verwittigen, alsook zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op één of andere schadevergoeding. Het is dus de taak van de klant om regelmatig na te zien of er wijzigingen aangebracht werden.

3. De producten worden verkocht tegen de prijs geldig op het ogenblik van het doorgeven van de bestelling. In de prijzen zijn alle taksen inbegrepen. De klanten die wensen de goederen te exporteren mogen ons de douanedocumenten met de originele factuur bezorgen en wij zullen de BTW terugstorten op een (Europese) bankrekening. Voor deze handeling wordt er vijf euro administratiekosten aangerekend. De gegeven prijzen per mail of op onze site, de prijslijsten, alsook de beschrijving van de producten en de foto’s worden enkel ten titel van informatie en dit zonder enige verbintenis aan de klant gegeven. In dit verband heeft MCM Group enkel een verbintenis ten opzichte van de klant na de volledige betaling van hun bestellingen.

3bis. De klanten die goederen willen exporteren kunnen de douanedocumenten (DAU-formulier) terugsturen met de originele factuur en wij storten de BTW terug op een (Europese) bankrekening. Bij deze handeling worden 5 euro administratiekosten gefactureerd.
Een gestempelde douanefactuur kan wettelijk geen bewijs meer zijn van export. Alleen het DAU formulier is geldig.

4. Alle aankopen zijn contant betaalbaar. MCM Group aanvaardt in de winkel eveneens betalingen per Bancontact, Mister Cash of Visa. Op de internetsites zijn andere betalingswijzen mogelijk, meer informatie hierover op : https://www.mcmracing.com/nl/content/12-betaling. In het geval van bijzondere betalingsvoorwaarden, overeengekomen tussen de partijen, en in het geval van niet-betaling binnen de termijn, zal  van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging een nalatigheidsintrest van 10% per jaar aangerekend worden. Daarenboven zal het bedrag van elke niet-betaalde factuur verhoogd worden met 10%, met een minimum van 25,00 € zBTW per factuur. Herinneringskosten zullen tevens in rekening gebracht worden, volgens het aanmaningsniveau. Eerste herinnering, geen kosten. Tweede herinnering, 5,00 € zBTW. Derde herinnering, 15,00 € zBTW.
Alle bestellingen die online besteld worden, dienen op voorhand betaald te worden. Er zal geen enkele bestelling, die niet op voorhand betaald is, opgestuurd worden. Bij een bestelling van een artikel dat niet in voorraad is vraagt MCM Group een voorschot van min. 30%. Zodra het artikel aankomt, wordt de klant hiervan verwittigd door MCM Group. Vanaf dan heeft de klant 60 dagen om de bestelde producten af te halen. Indien de levering niet afgehaald is binnen de 60 dagen, wordt de bestelling geannuleerd en verliest de klant alle rechten om zijn voorschot terug te vorderen. In geval van een tegoed, bijvoorbeeld voor een artikel dat niet beschikbaar is bij een bestelling of voor een teruggave, is dit tegoed geldig in 1 keer of meerdere keren gedurende 6 maanden. Na deze termijn is het tegoed verloren en verliest de klant al zijn rechten hierop.

5. Indien een klant een originele verpakking van een artikel opent of beschadigt, kan deze klant ertoe verplicht worden het betrokken artikel te kopen.

6. Het aankoopbewijs (factuur of leveringsbon) dient als garantiebewijs. Voor reparaties en garantieclaims dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van MCM Group. Het artikel in kwestie moet altijd vergezeld gaan van het aankoopbewijs en de door de fabrikant gevraagde documenten (garantieformulier, enz.).
De klant zal telefonische ondersteuning krijgen op het product dat gekocht is op de online verkoop sites MCMRacing.com, MCMSkyshop.com, MCMSlot.com, MCMDiorama.com & MCMDistribution.com. MCM Group verzoekt haar klanten echter om eerst de handleiding bij het product te raadplegen alsook de informatie over het product te lezen op de website van de fabrikant van het product in kwestie.

7. Annulering van een bestelling (op afstand of in de winkel) tijdens de verwerkings-/verzend-/leveringsperiode is niet mogelijk. Enkel een vertraging van meer dan 15 dagen op de aangekondigde termijn (zie bestelbevestiging) laat toe de bestelling te annuleren.
Indien geen termijn is aangekondigd (voorbestellingen, bestellingen in de winkel), is annulering pas mogelijk na een termijn van 120 dagen.

7bis. In geval van verkoop op afstand heeft de klant het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, binnen vijftien (15) werkdagen vanaf de dag die volgt op de leveringsdatum. Dit kan echter slechts gebeuren indien de consument de verkoper hiervan in kennis heeft gesteld en indien de goederen zich nog in hun oorsponkelijke verpakking bevinden, niet zijn gebruikt en klaar zijn voor verkoop. Indien de consument van deze mogelijkheid gebruik maakt, dient hij de goederen op eigen risico en kosten aan MCM Group terug te zenden.

8. In geval van terugbetaling wordt standaard een aankoopbon opgemaakt, tenzij de klant bij zijn verzoek tot annulering uitdrukkelijk te kennen geeft dat hij een terugbetaling wenst. Indien een tegoedbon werd opgemaakt, is terugbetaling op de betaalwijze niet meer mogelijk.
In geval van terugbetaling zal deze geschieden via de betalingswijze van de bestelling & beperkt worden tot de nettobedragen ontvangen door MCM Group. Dit zal gebeuren binnen een termijn van maximum 15 dagen vanaf de datum van annulering van de bestelling.

9. Gezien zijn hoedanigheid van tussenpersoon, beperkt MCM Group de garanties van de geleverde goederen aan deze die zijn toegekend door haar leveranciers. Voor zover de voorwaarden en de periode hiervan het toelaten, zal MCM Group haar tussenkomst beperken tot het vervangen van defecte onderdelen of tot het terugbetalen van de betaalde som onder de vorm van een aankoopbon, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. MCM Group zal op geen enkele manier kunnen aansprakelijk gesteld worden over het al dan niet uitvoeren van de overeenkomstige verplichtingen door de levering aangaande de garantie, in het bijzonder bij een faillissement van de leverancier. Voor meer inlichtingen aangaande de garantie en de dienst na verkoop, kunnen de klanten meer informatie vinden in onze rubriek “Dienst na verkoop / DNV”.

10. MCM Group heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor het verlies of voor geleden schade aan het materiaal of andere, van welke aard ook, die de klant kan ondervinden als gevolg van het transport, de levering, het stockeren, de plaatsing, het gebruik of de werking van de geleverde producten. Op onbeperkte wijze betreft het hier schade veroorzaakt door natuurlijke personen, de natuur van de koper of van de personen die in aanraking komen met de bestelde goederen.

11. Gewoon door het feit van te bestellen per telefoon, per bestelbon, fax of papier en op de Internet site, verleent de klant het recht aan MCM Group om zijn persoonlijke gegevens te beheren en deze te gebruiken voor intern beheer van de maatschappij. Met “intern beheer van de maatschappij” wordt de administratie van de klanten, het beheren van de bestellingen, de leveringen, de facturatie, de diensten, het opvolgen van de kredietwaardigheid, alsook de marketing en de eigen publiciteit bedoeld. De klant kan op elk ogenblik verzoeken om de persoonlijke gegevens die MCM Group in zijn bestand opgenomen heeft, te consulteren, te verbeteren of te schrappen en dit door in te loggen op zijn klantenrekening via de internetsite of door een schrijven aan de hoofdzetel. Voor meer informatie, wordt de klant uitgenodigd om ons privacy beleid te consulteren, wat op het volgende adres beschikbaar is https://www.mcmracing.com/nl/content/27-privacy-beleid.

12. Indien één van deze huidige voorwaarden nietig of niet toepasselijk zou verklaard worden, blijven de overige huidige voorwaarden volledig geldig en die ene voorwaarde zal toegepast worden zoals in de door de wet goedgekeurde maatregel.

13. De partijen aanvaarden, in het kader van hun relaties, zowel elektronische bewijsstukken als per fax.

14. De geschillen betreffende de uitvoering, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige algemene voorwaarden zijn enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving en vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Nivelles, België.


MCM verbindt zich ertoe

Levering in 24/48u

Uw bestelling binnen de 24u te verzenden (op werkdagen) (en volgens de limiet van de beschikbare voorraad) & te leveren in 24/48u.

MCM Crew

Een team van specialisten helpen u in uw taal (Fr, Nl & En) van dinsdag tot zaterdag op het nr. +31 858887893 (nr. zonder meerkost) van 10u tot 18u30 of per email.

Enkele cijfers
 • Een winkel van 400m² gevestigd ten zuiden van Brussel open van dinsdag tot en met vrijdag van 12u30 tot 18u30, en zaterdag van 10u tot 18u30.
 • 25 jaar ervaring
 • + 110 000 productreferenties.
 • + 35 500 producten in voorraad.
 • + 240 verdeelde merken.

Veilige betalingen

Visa MasterCard Carte Bleue Bancontact MisterCash Maestro iDeal Scalapay ING Belfius Sofort PayPal Bank overschrijving

Al uw transacties zijn 100% beveiligd.

Levering

DPD Pickup GLS DPD Pickup DPD Predict DPD Saturday

Gratis DPD Pick-Up levering vanaf 99€ *

Onze winkels

 • MCM Racing - MCM Skyshop

   Ruimte:
  Showroom 400M2
   Creatie datum:
  Since 1996
   Telefoon:
  +32(0)2 376 2405
   

MCM Group, de R/C specialist sinds 1996

MCM Racing, MCM Skyshop, MCM Slot, MCM Marine