Onze webwinkel maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en we bevelen u ten sterkste aan om deze te aanvaarden om met plezier te kunnen surfen op onze site.

ik accepteer

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Het privacy beleid is hier beschikbaar : https://www.mcmracing.com/nl/content/27-privacy-beleid

 

1. MCM Group bvba (ondernemingsnummer 0860.080.786), met maatschappelijke zetel te 1400 Nijvel (België), is een onderneming die vrijetijdsartikelen verkoopt, maar meer bepaald radiografisch bestuurde schaalmodellen. MCM Group is actief in heel Europa met particuliere klanten onder de handelsnamen "MCM Racing", "MCM Skyshop", "MCM Slot" & "MCM Diorama". Het verkoopt ook aan professionals onder de naam "MCM Distribution". Het bedrijf heeft een verkooppunt en kantoren in Stwg naar Alsemberg 906, 1654 Huizingen (België).

 

2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen de partijen, zijn de betrekkingen tussen MCM Group en haar klanten onderworpen aan deze algemene verkoopvoorwaarden, die geacht worden door de klant te zijn aanvaard. In geval van tegenstrijdigheid met de algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden van de klant, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. MCM Group aanvaardt nooit en kan nooit geacht worden de algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant te hebben aanvaard. Bijgevolg kan het feit dat MCM Group een bestelling of een levering heeft aanvaard zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant, geenszins worden geïnterpreteerd als zou de relatie tussen de partijen beheerst worden door de algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant. Indien documenten die volgen op de overeenkomst over de toepassing van de onderhavige voorwaarden door de klant worden voorgelegd en verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant, blijven de onderhavige algemene voorwaarden van MCM Group van toepassing. Het feit dat de klant deze algemene voorwaarden niet in zijn moedertaal heeft ontvangen, ontslaat hem geenszins van de toepassing ervan. De algemene voorwaarden en de websites MCMRacing.com, MCMSkyshop.com, MCMSlot.com, MCMDiorama.com & MCMDistribution.com evenals hun inhoud, hoewel beschikbaar voor raadpleging wereldwijd, zijn uitsluitend opgesteld en geformatteerd voor klanten gevestigd in België. Andere klanten die zich in het buitenland bevinden, dienen zich ervan bewust te zijn dat sommige bepalingen van de voorwaarden mogelijk niet op hen van toepassing zijn, zonder dat dit de volledige voorwaarden ongeldig maakt, of door hen kunnen worden ingeroepen. MCM Group behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen zonder de klant hiervan persoonlijk op de hoogte te stellen en zonder dat de klant aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de klant om periodiek na te gaan of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

 

3. Als de producten op voorraad zijn, worden ze verkocht tegen de prijs die geldt op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. De prijzen zijn inclusief alle belastingen.

De prijzen die per e-mail of op onze website worden gecommuniceerd, de prijslijsten, evenals de productomschrijvingen en -foto's worden uitsluitend ter informatie opgesteld en aan de klant gecommuniceerd en zijn niet bindend. MCM Group is ten opzichte van haar klanten slechts aansprakelijk na volledige betaling van de bestelling.

 

3bis. Klanten die goederen wensen te exporteren, kunnen de douanedocumenten (SAD-formulier) samen met de originele factuur indienen en MCM Group zal de BTW terugstorten op een (Europese) bankrekening. Voor deze handeling wordt vijf euro administratiekosten in rekening gebracht.

Een verzegelde douanefactuur kan niet langer wettelijk worden gebruikt als bewijs van uitvoer. Alleen het geldige ED-formulier is geldig.

 

4. Alle aankopen moeten contant gebeuren. MCM Group aanvaardt ook betalingen in de winkel met Bancontact, Mister Cash, Visa of Mastercard. Andere betaaloplossingen zijn beschikbaar op haar websites; meer informatie is beschikbaar op https://www.mcmracing.com/fr/content/12-paiement . In geval van bijzondere betalingsvoorwaarden overeengekomen tussen de partijen en in geval van niet-betaling op de vervaldag, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10% per jaar. Bovendien wordt het bedrag van elke op de vervaldag niet betaalde factuur verhoogd met 10%, met een minimum van € 25,00 exclusief btw per factuur. Er worden ook herinneringskosten in rekening gebracht, afhankelijk van het niveau van de herinnering. Eerste herinnering, geen kosten. Tweede herinnering, €5,00 exclusief btw. Derde herinnering, €15,00 exclusief btw.

Alle bestellingen op online verkoopsites moeten vooraf worden betaald. Geen enkele bestelling wordt verzonden als ze niet vooraf betaald is. Bij bestelling van een artikel dat niet in voorraad is, vraagt MCM Group een voorschot van minstens 30%. Wanneer het artikel aangekomen is, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht door MCM Group. De klant heeft dan 60 dagen de tijd om de goederen op te halen. Indien de goederen niet binnen de 60 dagen worden afgehaald, wordt de bestelling geannuleerd en verliest de klant alle rechten om het voorschot terug te vorderen.

In het geval van een creditnota, bijvoorbeeld voor een bestelling van een artikel dat niet meer leverbaar is of voor een retourzending, is deze 6 maanden in één keer of gedeeltelijk geldig. Na deze periode gaat de creditnota verloren en verliest de klant alle rechten.

 

5. Als een klant in de winkel de verpakking van een artikel opent of beschadigt, is hij verplicht het betreffende artikel te kopen.

 

6. Het aankoopbewijs (factuur of afleverbon) dient als garantiedocument. Voor reparaties en garantieclaims dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van MCM Group. Het artikel in kwestie moet altijd vergezeld zijn van het aankoopbewijs en de door de fabrikant gevraagde documenten (garantieformulier, enz.).

De klant krijgt telefonische ondersteuning voor het product dat gekocht is via de online verkoopsites MCMRacing.com, MCMSkyshop.com, MCMSlot.com, MCMDiorama.com & MCMDistribution.com. MCM group nodigt haar klanten echter uit om eerst de handleiding bij het product te raadplegen of om de informatie over het product op de website van de fabrikant van het product in kwestie te lezen.

 

7. Het is niet mogelijk om een bestelling (op afstand of aan de balie) te annuleren tijdens de periode van verwerking/verzending/levering. Een bestelling kan alleen worden geannuleerd als deze meer dan 15 dagen te laat is ten opzichte van de aangegeven levertijd (zie orderbevestiging).

Als er geen deadline is aangekondigd (voorbestellingen, bestellingen in de winkel), is annulering pas mogelijk na 120 dagen.

 

7bis. In het kader van de verkoop op afstand heeft de klant, overeenkomstig de wet, het recht aan de verkoper mee te delen dat hij/zij afziet van de aankoop binnen vijftien (15) werkdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering. Deze verzaking zal echter slechts effectief zijn indien :

-          de consument de verkoper van zijn voornemen in kennis heeft gesteld

-          de goederen nog in hun oorspronkelijke verpakking zitten,

-          ze zijn niet gebruikt

-          klaar voor verkoop.

Deze voorwaarden zijn cumulatief.

Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, retourneert de consument de goederen aan MCM Group, op welke wijze dan ook, voor eigen rekening en risico.

 

8. In geval van terugbetaling zal voorrang worden gegeven aan het uitschrijven van een creditnota, tenzij de klant bij het annuleringsverzoek uitdrukkelijk aangeeft dat hij/zij terugbetaling wenst. Zodra een creditnota is uitgegeven, is restitutie niet meer mogelijk.

In geval van terugbetaling, zal deze gebeuren via de betalingswijze die gebruikt werd voor de bestelling en beperkt zijn tot de nettobedragen ontvangen door MCM Group. De terugbetaling vindt plaats binnen maximaal 15 dagen na de datum van annulering van de bestelling.

 

9. In haar hoedanigheid van tussenpersoon beperkt de MCM Groep de garanties met betrekking tot de geleverde goederen strikt tot deze die haar door haar leveranciers worden toegekend. Voor zover de voorwaarden en de draagwijdte van deze laatste dit toelaten, zal MCM Group haar tussenkomst in elk geval beperken tot de vervanging van defecte onderdelen of de terugbetaling van de betaalde prijs in de vorm van een aankoopbon, zonder dat de klant aanspraak kan maken op schadevergoeding. De MCM Groep kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering door haar leverancier van zijn verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van de garantie, met name in geval van faillissement van de leverancier.

Voor meer informatie over de afhandeling van garanties en after-sales service, kunnen klanten meer informatie vinden in ons gedeelte "After-sales service".

 

10. MCM Group aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, materieel of anderszins, van welke aard dan ook, die de afnemer of een derde mocht lijden als gevolg van het transport, de levering, de opslag, de plaatsing, het gebruik of de werking van de geleverde producten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade aan de fysieke of morele persoon van de koper of personen die in contact komen met de bestelde artikelen.

 

11. Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, bestelbon, fax of gewoon papier en op de website, geeft de klant MCM Group uitdrukkelijk toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken voor het interne beheer van haar onderneming. Onder "intern bedrijfsbeheer" wordt verstaan: klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, controle van de solvabiliteit, marketing en gepersonaliseerde reclame. Klanten kunnen te allen tijde inzage, correctie of verwijdering vragen van de persoonlijke gegevens die MCM Group over hen heeft opgeslagen door in te loggen op hun account via de website of door te schrijven naar het hoofdkantoor. Voor meer informatie worden klanten uitgenodigd om ons privacybeleid te raadplegen, dat beschikbaar is op https://www.mcmracing.com/fr/content/27-politique-de-confidentialite.

 

12. Indien een voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht en is een dergelijke voorwaarde of bepaling afdwingbaar voor zover de wet dit toestaat.

 

13. De partijen aanvaarden in het kader van hun betrekkingen elektronische bewijsmiddelen en bewijs per fax.

 

14. Geschillen met betrekking tot de totstandkoming, geldigheid, interpretatie of uitvoering van het contract of deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht en uitsluitend voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel, België.


MCM verbindt zich ertoe

Levering in 24/48u

Uw bestelling binnen de 24u te verzenden (op werkdagen) (en volgens de limiet van de beschikbare voorraad) & en snel geleverd.

MCM Crew

Een team van specialisten helpen u in uw taal (Fr, Nl & En) van dinsdag tot zaterdag op het nr. + 32 2 376 24 05 (nr. zonder meerkost) van 10u tot 18u30 of per email.

Enkele cijfers
 • Een winkel van 400m² gevestigd ten zuiden van Brussel open van dinsdag tot en met vrijdag van 12u30 tot 18u30, en zaterdag van 10u tot 18u30.
 • 25 jaar ervaring
 • + 110 000 productreferenties.
 • + 35 500 producten in voorraad.
 • + 240 verdeelde merken.

Veilige betalingen

Visa MasterCard Carte Bleue Bancontact MisterCash Maestro iDeal Scalapay ING Belfius Sofort Bank overschrijving

Al uw transacties zijn 100% beveiligd.

Levering

DPD Pickup GLS DPD Pickup DPD Predict DPD Saturday

Gratis DPD Pick-Up levering vanaf 149€ *

Onze winkels

 • MCM Racing - MCM Skyshop

   Ruimte:
  Showroom 400M2
   Creatie datum:
  Since 1996
   Telefoon:
  +32(0)2 376 2405
   

MCM Group, de R/C specialist sinds 1996

MCM Racing, MCM Skyshop, MCM Slot, MCM Marine